Он цагийн хэлхээс

Он цагийн хэлхээс

2004

Сүлжмэлийн
үйлдвэр байгуулагдав.

2008

Ээрэх 

үйлдвэр байгуулав.

2010

Будах үйлдвэр

байгуулав.

2013

Улаанбаатар хотод анхны

нэрийн дэлгүүрээ нээв.