Түгээмэл асуулт, хариулт

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]

                   ХУДАЛДАН АВСАН  БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ БУЦААХ БОЛВОЛ ЯАХ ВЭ?

 

Та хэрвээ худалдаж авсан бараандаа сэтгэл хангалуун бус байвал, бараа худалдаж авсан өдрөө буцаалт хийж болно. Эсвэл 1 хоног /24 цагийн/  дотор өнгө, размер, загварын хувьд солих боломжтой. Буцаах болон солих бараа нь анх худалдаж авсан байдлаар, өмсөөгүй, цэвэр, шошго, гар талон,кассын баримтын хамт байх бөгөөд дээрх шаардлага хангаагүй тохиолдолд буцаалт болон солилт хийхгүй болно. Иймд хэрэглэгч та худалдан авалт хийхээсээ өмнө сонголтоо зөв хийнэ үү.

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Posted in FAQ
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]